logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Înscrierile la Concursul de Planuri de afaceri vor demara în data de 12 mai 2022.
Mulțumim!

  1. Nume:

  2. Prenume:

  3. Telefon:

  4. Email:

  5. CNP:

  6. Zona de domiciliu sau reședință:

  7. Județul de domiciliu/reședința:

  8. Universitatea la care sunteți înmatriculat(ă):

  9. Facultatea la care sunteți înmatriculat(ă):

  10. În prezent, sunteți:

  11. Sunteți persoană de etnie romă?

  12. Până în prezent, ați urmat cursul de competențe antreprenoriale acreditat de ANC, în cadrul unui alt program operațional finanțat din fonduri europene nerambursabile?

  13. Menționați dacă aveți calitatea de acționar/asociat majoritar într-o altă companie:

  14. În anul 2022 intenționați să înființați și să dezvoltați o afacere în una din regiunile de implementare ale proiectului (Nord-Vest și Centru)?

  15. Menționați domeniul de activitate sau / și codul CAEN al afacerii și ce formă de organizare preferați.

  Consultați aici lista domeniilor de activitate/codurilor CAEN

  16. Unde doriți să deschideți afacerea?

  17. Descrieți pe scurt ideea de afacere și mentionați numărul estimat de locuri de muncă nou create:

  18. Descrieți pe scurt dacă veți promova în planul de afaceri teme secundare și orizontale*, precum:

  *Vă rugăm să aveți în vedere minim o temă orizontală sau secundară
  Declar pe propria răspundere că:

  Descărcați și semnați nota de informare

  Atașați copie după cartea de identitate:

  Atașați copie după carnetul de student/masterand vizat la zi sau adeverința din care să reiasă calitatea de student/masterand/doctorand emisă de universitatea unde frecventați cursurile:

  Atașați nota de informare semnată:

  1. Toate secțiunile formularului sunt obligatorii!

  2. Înscrierea dvs. este validă numai după transmiterea formularului online și primirea automată a unui număr de înregistrare.

  În portalul de afaceri se vor încărca copii după: cartea de identitate, carnetul de student/masterand vizat la zi sau adeverință din care să reiasă calitatea de student/masterand/doctorand emisă de universitatea unde frecventați cursurile, nota de informare GDPR semnată de dvs.

  Data: