logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

FIȘĂ EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ

  Număr de înregistrare în platformă

  Numele viitoarei afaceri

  SECȚIUNEA 1: Descrierea entității și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate)

  1.1 Definirea misiunii și a direcțiilor strategice ale afacerii

  1.2 Definirea și alegerea domeniului de activitate al întreprinderii nou înființate în conformitate cu Anexa 5 la GS

  1.3 Definirea obiectivelor afacerii

  1.4 Descrierea activităților necesare implementării planului de afaceri

  1.5 Prezentarea rezultatelor economice ale planului de afaceri

  1.6 Prezentarea riscurilor legate de implementarea planului de afaceri

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 1

  SECȚIUNEA 2: Analiza SWOT

  2.1 Analiza SWOT a afacerii

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 2

  SECȚIUNEA 3: Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul planului de afaceri

  3.1 Prezentarea tipului de produse/servicii/lucrări ce fac obiectul investiției propuse în planul de afaceri, materiile prime și materiale pentru realizarea produsului, tehnologia de producție/fluxul tehnologic

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 3

  SECȚIUNEA 4: Analiza pieței de desfacere și a concurenței

  4.1 Descrierea modului în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul economic din zona respectivă (piață, segmentarea pieței și concurența)

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 4

  SECȚIUNEA 5: Strategia de marketing

  5.1 Prezentarea strategiei de abordare/introducere a produselor și serviciilor pe piață (produsele/serviciile business care fac obiectul întreprinderii, strategia de preț în raport cu concurența, brandul și canalele pentru promovarea produselor/ serviciilor business)

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 5

  SECȚIUNEA 6: Schema organizatorică și politica de resurse umane

  6.1 Este descrisă echipa de implementare (responsabilități, abilitați, competențe, motivație etc.)

  6.2 Prezentarea modalității de salarizare a personalului

  6.3 Este descrisă modalitatea prin care se va asigura schema organizatorică, politica de resurse umane și modelul de organizare și funcționare a afacerii pe un orizont de timp de 27 de luni

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 6

  SECȚIUNEA 7: Proiecțiile financiare privind afacerea / Bugetul investiției

  7.1 Detalierea bugetului: bugetul detaliat este structurat pe unități și costuri unitare

  7.2 Fundamentarea economico-financiară a costurilor: justificarea numărului de unități (cantitatea, după caz) și costului unitar

  7.3 Modalitatea de estimare a costurilor

  7.4 Detalierea fluxului de numerar

  7.5 Aport propriu al solicitantului

  7.6 Contul de profit și pierdere

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 7

  SECȚIUNEA 8: Contribuția la realizarea temelor secundare FSE și indicatorilor proiectului

  8.1 Investiția presupune activități ce vor promova concret îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor

  8.2 Investiția propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 8

  SECȚIUNEA 9: Teme orizontale

  9.1 Modalitatea prin care planul de afaceri contribuie la reducerea emisiilor de carbon și la crearea de locuri de muncă verzi

  9.2 Modalitatea prin care planul de afaceri contribuie la respectarea principiilor egalității de șanse și de gen și nediscriminării

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 9

  SECȚIUNEA 10: Sustenabilitatea planului de afaceri

  10.1 Prezentarea modalităților de funcționare a entității create prin proiect pe o perioadă de minim 15 luni, după finalizarea finanțării nerambursabile

  10.2 Prezentarea unui plan de măsuri de monitorizare și evaluare a funcționarii entității

  PUNCTAJ SECȚIUNEA 10

  PUNCTAJ TOTAL

  Realizat de Membru Juriu:

  Nume și prenume: