logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Organizăm conferințe de informare cu tema „Șanse egale în antreprenoriat”

S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. în parteneriat cu Asociația European Association for Sustainable Integration anunță organizarea a două conferințe de informare cu tema „Șanse egale în antreprenoriat”, în cadrul proiectului „PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT”.

Prin intermediul conferințelor, vom prezenta informații despre principalele activități ale proiectului și vom discuta despre aplicarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării în dezvoltarea viitoarelor afaceri, în special în cadrul proiectelor finanțate prin programul Innotech Student.

Evenimentele vor fi organizate online, pe 24 martie 2022, ora 16.00 și pe 28 martie 2022, ora 11.00, prin platforma ZOOM și vor fi anunțate pe pagina de Facebook a proiectului. Pentru informații suplimentare, precum și pentru alte noutăți legate de implementarea proiectului „PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT”, vă rugăm să accesați website-ul www.pepiniera-de-antreprenoriat.ro și pagina de Facebook Pepiniera de antreprenoriat.

Proiectul „PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT”, Cod MYSMIS 2014+ 141768, este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Operațiunea – OS13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoarea totală a proiectului este de 9.531.420,77 lei, din care 8.015.271,25 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 1.414.459,43 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul național și 101.690,09lei reprezintă cofinanțare proprie a solicitantului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.