logo UE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Comunicat de presă

Lansarea proiectului „Pepiniera de antreprenoriat”: sprijinim studenții să își deschidă afaceri!

S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. în parteneriat cu ASOCIAȚIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE INTEGRATION implementează în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul „PEPINIERA DE ANTREPRENORIAT”, Cod MYSMIS 2014+ 141768. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Operațiunea – OS13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoarea totală a proiectului este de 9,531,420.77 lei, din care 8,015,271.25 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 1,414,459.43 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul național și 101,690.09 lei reprezintă cofinanțare proprie a solicitantului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea inițiativelor antreprenoriale ale studenților cu domiciliul în Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României, prin furnizarea serviciilor de formare și consiliere antreprenorială pentru 350 persoane, precum și prin acordarea ajutorului de minimis necesar pentru înființarea a 20 de afaceri și crearea a 65 de locuri de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și pe domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate Domenii de Specializare Inteligentă (SNCDI).

Obiective specifice:

1. Derularea în centrele universitare a unor activități de informare și promovare, în scopul recrutării unui număr de 350 de studenți cu domiciliul în Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest sau alte regiuni de dezvoltare ale României, pentru a beneficia de servicii de instruire în domeniul antreprenorial, precum și pentru a atrage în cadrul unor parteneriate organizațiile relevante în domeniul antreprenorial studențesc.

2. Furnizarea de servicii de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, pentru 350 de studenți recrutați, și selectarea celor mai bune 23 de planuri de afaceri pentru a fi propuse pentru finanțare.

3. Furnizarea de consiliere specializată în domenii antreprenoriale relevante și de perfecționare practică pentru cei 23 de studenți, autori ai planurilor de afaceri selectate, în scopul dobândirii expertizei necesare demarării propriei afaceri.

4. Înființarea și demararea funcționării a 20 de întreprinderi în Regiunea Centru și Regiunea Nord-Vest ce propun crearea a cel puțin 65 de locuri de muncă, prin acordarea subvențiilor de minimis.

5. Furnizarea serviciilor necesare pentru a asigura buna funcționare a celor 20 de întreprinderi create în Regiunea Centru și Regiunea Nord-Vest, cu scopul de a menține locurile de muncă și de a crea un mecanism sustenabil și viabil de dezvoltare a afacerilor.

Rezultate preconizate:

 • 1.600 de potențiali beneficiari (studenți) sunt informați cu privire la activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării unei afaceri finanțate din Fondul Social European în sectoarele economice identificate conform SNC/ SNCDI;
 • 350 de persoane sunt recrutate pentru a beneficia de sprijin, din care 10 persoane cetățeni români de etnie romă și 30 de persoane din mediul rural;
 • 350 de studenți participanți la cursul de competențe antreprenoriale, din care minimum 315 vor fi certificați;
 • 23 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare;
 • 23 de tineri vor beneficia de efectuarea stagiilor de practică în domeniul CAEN specific afacerii, precum și de consiliere, consultanță și mentorat;
 • 20 de firme înființate, 20 de contracte de subvenție semnate (din care studenți aparținând minorității rome – 1 student; studenți din mediul rural – 2 studenți);
 • 65 de locuri de muncă create și existente la 6 luni după terminarea sprijinului;
 • 20 de afaceri monitorizate tehnic și financiar în perioada de implementare a proiectului și în perioada de sustenabilitate;
 • 15 afaceri promovate.

Grupul țintă este format din 350 de persoane care fac parte din una din categoriile:

 • Studenți (ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență la momentul începerii cursului de formare profesională în competențe antreprenoriale:
 • programe ale învățământului superior de scurtă durată la nivel ISCED 5 (cel puțin doi ani);
 • programe pentru studiile universitare de licență la nivel ISCED 6 (de la trei la patru ani);
 • programe pentru licență sau studii de lungă durată la nivel ISCED 6 (mai mult de patru ani);
 • programe pentru master sau studii de lungă durată echivalente la nivel ISCED 7 (cel puțin cinci ani).
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi);
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5 înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați în cel puțin anul 2 de studii la momentul începerii cursului de formare profesională în competențe antreprenoriale.

Grupul țintă eligibil are domiciliul în România, iar dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza exclusiv în regiunile de implementare a proiectului, respectiv în Regiunea Centru sau Regiunea Nord-Vest.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020